Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o przyznanie świadczenia rentowego/emerytalnego w miejscu zameldowania wnioskującego a nie faktycznego zamieszkania. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest to niezgodne z prawem. RPO wystąpił 14 marca 2012 do prezesa ZUS o zmianę tej praktyki Zakładu.


Art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ustawa emerytalna) mówi jedynie o miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej przyznaniem świadczenia rentowego czy emerytalnego. W sytuacji, gdy ustawa emerytalna nie zawiera własnej definicji miejsca zamieszkania, uzasadnione wydaje się przyjęcie definicji wynikającej właśnie z art. 25 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

Podkreślenia wymaga, iż przepisy ustawy emerytalnej nie obligują do posiadania zameldowania w celu ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a rolą organów rentowych nie jest badanie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji ludności. Ponadto obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony od dnia 1 stycznia 2014 r., co spowoduje konieczność ponownego określenia zasad ustalania właściwości miejscowej jednostek ZUS.


Należy pamiętać, że wymóg składania wniosków o przyznanie świadczeń w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wynikał z rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń, ale to rozporządzenie zostało zastąpione przez przepisy z 11 października 2011 r., a te również mówią tylko o miejscu zamieszkania a nie zameldowania.


Praktykowane stanowisko ZUS jest bardzo uciążliwe dla ubezpieczonego, bo jeśli ktoś faktycznie mieszka w Szczecinie a zameldowany jest w Przemyślu, to aby złożyć wniosek o rentę czy emeryturę musi jechać do Przemyśla, choć oddział ZUS ma „pod nosem” w Szczecinie. Jedynie w przypadku gdy w grę wchodzi zasiłek chorobowy dla pracowników zameldowanych w innym mieście, nie muszą oni jeździć, bo liczy się adres pracodawcy.


Zachowanie ZUS jest o tyle dziwne, że Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się w kwestii miejsca zamieszkania i zameldowania, tu jednak chodziło przyznanie zasiłku celowego z opieki społecznej w związku z powodzią. W sprawie chodziło to, że do burmistrza Szczucina (woj. małopolskie) trafił wniosek poszkodowanej w wyniku powodzi z 2010 roku o przyznanie jej zasiłku celowego. Burmistrz Szczucina przekazał jednak jej wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (woj. podkarpackie), bo tam wnioskująca była zameldowana. Spór trafił przed oblicze Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten stwierdził w postanowieniu z 16 lutego 2011 roku (sygnatura akt I OW 9/11), że gminą właściwą do rozpoznania tego wniosku jest miasto i gmina Szczucin, bo miejscem zamieszkania wnioskodawczyni jest miejscowość, leżąca w gminie Szczucin. I tam znajduje się centrum życiowe wnioskującej o zasiłek.


KONKLUZJA


Wniosek o przyznanie świadczenia rentowego czy emerytalnego składaj w jednostce terenowej ZUS ze względu na faktyczne miejsce swojego zamieszkania a nie zameldowania.

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Comments  

#1 RE: RPO: Wniosek o rentę do ZUS w miejscu zamieszkania a nie zameldowaniahenio 2012-03-26 11:50
no i co Zus robi co chce z czym chce. Choć prawo jest jasne to Zus i tak widzi to inaczej.

Zawsze
Udupimy
Słabszych

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

Ergo Hestia roluje niepełnosprawnąPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony