Prawo

Niepełnosprawny dostanie dodatkowe 10 dni urlopu, ale nie zawsze

Niepełnosprawny dostanie dodatkowe 10 dni urlopu, ale nie zawszeCzęsto pojawia się wątpliwość, czy dodatkowe 10 dni urlopu nabywamy od razu w pełnej wysokości i czy dodatkowe 10 dni należą się za cały rok czy tylko proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu?. Jak liczyć proporcje – sumując poszczególne urlopy (podstawowy i dodatkowy) czy dla każdego urlopu osobno?.


"W zeszłym roku miałam 10 dni dodatkowe urlopu, bo spełniałam warunki do jego otrzymania. W tym roku z końcem października kończy mi się umowa o pracę. Myślałam, że od 1 stycznia nabyłam od razu kolejne 10 dni za cały rok 2012, ale kadry mówią, że dostanę tylko urlop proporcjonalny czyli niecały jak mi wyjaśniono? I teraz nie wiem, czy kadry nie chcą mi dać owe 10 dni bo tak im wygodnie czy tak rzeczywiście jest, że dostanę mniej niż te 10 dni. Dodam, że urlop podstawowy to 26 dni i ten chyba też mi obetną?." - pisze pani Jolanta z zachodniopomorskiego.


Prawo do dodatkowych dni wolnych w wymiarze 10 dni tzw. urlop dodatkowy nabywa osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych). Urlop ten nabywa się w pełnym wymiarze po przepracowaniu roku u tego samego pracodawcy. Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym przeliczamy na godziny, przyjmując, że 1 dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy, jeżeli pracownicy ci pracują po 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień (dotyczy to sytuacji, gdy pracownik ma zaświadczenie o króconym czasie pracy – wtedy jego 7 godzin pracy liczy się jak 8) - (art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych).


Ważne (!)

* Od 1 czerwca 2011 r. pracownik legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do ww. stopnia niepełnosprawności, z tym że nie wcześniej niż od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego tę niepełnosprawność (wliczenia do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych);


* Powiatowy/wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie o zaleczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia.

Odpowiednikiem tych orzeczeń w ZUS jest całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy.

Znaczny stopień = całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

Umiarkowany stopień = całkowita niezdolność do pracy.


Ustawa o rehabilitacji wskazuje jedynie ile wynosi wymiar urlopu dodatkowego, ale w żaden sposób nie mówi jak go obliczyć. W tej kwestii odsyła jedynie do przepisów kodeks pracy (art. 66 ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych), który traktuje ekstra wolne jak normalny urlop. Oznacza to, że jeśli pracownik kończy pracę w trakcie roku, jego urlop podstawowy i dodatkowy oblicza się proporcjonalnie do czasu przepracowanego w tym roku.


Pojawia się jednak wątpliwość, jak liczyć proporcjonalnie dni urlopu?:

-czy osobno dla urlopu podstawowego i dodatkowego

- czy oba urlopy zsumować i wtedy liczyć proporcje.


1. Proporcjonalnie dla każdego urlopu osobno


Z naszego przykładu pani Jolanty mamy

- urlop podstawowy 10/12 x 26 dni = 21,66 (zaokrąglamy do 22 dni),

Urlop dodatkowy 10/12 x 10 dni = 8,33 dni (zaokrąglamy do 9)

Razem mamy 22+9=31 dni


2. Proporcjonalnie po zsumowaniu obu urlopów

10/12 x (26+10) = 30 dni


Od razu widzimy, że obliczanie proporcjonalne nie jest łatwe bo stosując jedną metodologię otrzymujemy 31 dni urlopu a w drugiej 30 dni. Która metoda jest zatem dobra, aby być w zgodzie z przepisami kodeksu pracy?


Przeglądając stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w tym temacie najlepiej wybrać metodologię polegającą na zsumowaniu urlopu podstawowego i dodatkowego, a dopiero potem obliczeniu proporcji. W naszym przykładzie będzie to 30 dni.


Co jednak, kiedy służby kadrowe naliczą pracownikowi nie 30 dni, ale bardziej dla niego korzystne 31 dni?. Trudno powiedzieć, ale nie należy oczekiwać żadnych konsekwencji ze strony PIP, bowiem ta z założenia ma działać na korzyść pracownika, a skoro pracodawca stosując korzystniejszą metodologię daje pracownikowi więcej urlopu (dokładnie 1 dzień), PIP na pewno nie będzie protestować. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie jednej z dwóch metodologii, powinien ją stosować do wszystkich pracowników, bo inaczej naraża się na zarzut dyskryminacji.


Pracodawca musi również pamiętać, że o dodatkowy urlop pracownik nie musi występować, aby go dostać. Sąd Najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005 roku (II PK 339/04) stwierdził, że „Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu".


Wracając do pytania pani Jolanty należy stwierdzić, że kadry mają rację i nie dostanie pani całych 10 dni, tylko proporcjonalnie obliczone do okresu przepracowania. Tak samo tyczy się urlopu podstawowego, nie dostanie go pani w pełnym wymiarze 26 dni. Ile zatem pani dostanie urlopu (30 czy 31 dni) to zależy już od pani pracodawcy i metodologii przez niego przyjętej.


// Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2010 Nr 214, poz. 1407 ze zm.), zwana ustawą o rehabilitacji niepełnosprawnych

// Wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2005 roku II PK 339/04 (OSNP 2006/9-10/150)


UWAGA! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych na stronie www.nie-pelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych jest całkowicie dozwolone i nie wymaga pisemnej zgody. Wymaga się jedynie podanie źródła w postaci aktywnego linka do niniejszej strony (www.nie-pelnosprawni.pl). Zezwolenie nie obejmuje zdjęć, grafik lub innych symboli.

Tekst udostępnia się w oparciu o postanowienia Creative Commons (CC-BY-NC 3.0)

 

 Być może już niedługo strona PrawdziwiON wznowi działalność.

7 sierpnia 2013

 


 

 

Ukochanej mamusiŻegnaj ukochana mamusiu, byłaś dla mnie miłością mojego życia.
Dziękuję Tobie za poświęcenie mi swojego życia.
Na pewno kiedyś się spotkamy, oby szybko. Kocham Ciebie.

maj 2013

 

 


 

Opinie

Nowe

Linkownia

Przewodnik po seksie dla ON

Uniwersalny przewodnik po seksie dla tych, którzy żyją z niepełnosprawnościąPrzełomowy poradnik dla osób zmagających się z niepełnosprawnością – od chronicznego zmęczenia i bólu pleców do urazu rdzenia kręgowego, stwardnienia rozsianego, mukowiscydozy, porażenia mózgowego i wielu innych - 2013 rok.

Czytaj ...

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Niby leczenie SM

Wizjonerzy czy naciągacze? Chorzy na stwardnienie rozsiane płacą za leczenie niesprawdzoną metodąWizjonerzy czy naciągacze? Chorzy na stwardnienie rozsiane płacą tysiące złotych za leczenie niesprawdzoną metodą [TOKFM]

Więcej...

Go to top
Strona Główna
PrawdziwiON na Facebooku
PrawdziwiON na Youtube
Twitter
Napisz e-maila