Limit dorabiania

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wynosi 3618,30 zł (brutto) – (M.P. 2020 poz. 1054).

### Poprzednio, tj. od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. limit wynosił 3517,20 zł (brutto) – (M.P. 2020 poz. 742).

Logo ZUS

Poradnik ZUS 2020

Ukazał się najnowszy poradnik ZUS dla niepełnosprawnych. Znajdziemy w nim m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, uprawnienia pracownicze, a także informacje o dofinansowaniach z PFRON.

Link do poradnika [PDF]

 

Było 21 postulatów

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunów rząd PiS obiecywał "w kolejnych latach otaczać szczególną opieką". Wprowadził programy z myślą o tej grupie, lecz wciąż nie spełnił wielu oczekiwań [tvn24.pl]

Za stary na świadczenie

Nie wszystkie osoby na emeryturze mogą liczyć na otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego. Niektóre sądy uznają, że nie pozwala im na to wiek. [gazetaprawna.pl]

DPS-y jak więzienia

Z raportu przygotowanego przez dra Krzysztofa Kurowskiego z Biura RPO wynikało, że regulaminy tworzone w DPS-ach niekiedy przypominają regulaminy więzienne [instytutsprawobywatelskich.pl ]

Aborcja eugeniczna

trybunal wikipedia org

22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą (sygn. K 1/20) dotyczącą, tzw. aborcji eugenicznej. Posłowie chcą zakazu wykonywania tego zabiegu [aktualizacja 22 październik 2020].

Linkownia

Kod QR strona główna PrawdziwiON

Początek strony