Limit dorabiania

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wynosi 3853,20 zł (brutto) – (M.P. 2021 poz. 751).

### Poprzednio, tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. limit wynosił 3977,10 zł (brutto) – (M.P. 2021 poz. 479).

info

Od 1 stycznia 2022 roku przychody w wysokości od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie kwoty renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. Tym samym tryb zawieszania czy zmniejsza renty socjalnej został zrównany z pozostałymi świadczeniami emerytalno - rentowymi.

3 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst nowelizacji ustawy normujący kwestie wyżej opisane [*].

[*]  Art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2021 poz. 1621).

O nas rząd zapomniał

"Szukam działacza pro-life, dla którego życie jest święte od poczęcia, który zasponsoruje Bartkowi kardiologa za 450 zł i miesiąc terapii logopedycznej za 900 zł". Na razie nikt się nie zgłosił [oko.press]

Teoria czarnej dziury

Dramat rodziców osób niepełnosprawnych. "Chciałam dać ogłoszenie, że oddam nerkę, fragment wątroby, cokolwiek, bym mogła pomóc dziecku" [dziennikbaltycki.pl]

DPS-y jak więzienia

Z raportu przygotowanego przez dra Krzysztofa Kurowskiego z Biura RPO wynikało, że regulaminy tworzone w DPS-ach niekiedy przypominają regulaminy więzienne [instytutsprawobywatelskich.pl ]

WIADOMOŚCI

Linkownia

Opieka długoterminowa

Jest nowa wersja raportu "Opieka długoterminowa w Polsce. Dziś i jutro" pod red. prof. Piotra Błędowskiego na zamówienie Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym [listopad 2020, format PDF].

Ulga na usługi opiekuńcze nie dla wszystkich

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z takiej ulgi mogą skorzystać tylko osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa.

Kod QR strona główna PrawdziwiON

Początek strony