Limit Socjalny

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wynosi 3465,70 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 449).

### Poprzednio, tj. od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. limit wynosił 3404,70 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 203).

100PLN

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603)

 

Z zapisu projektu wynika, że do dochodu, np. renty socjalnej, nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów.

 

Link do projektu - strona www Sejmu z 10 lipca 2019

 

Macierzyństwo ekstremalne

GUS opublikował dane wskazujące, że choć przeciętnie sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się, to nie dotyczy to rodzin z osobą niepełnosprawną [klubjagiellonski.pl]

Choroby rzadkie z paszportem

Projekt ustawy o Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich otrzymał numer. Wprowadzenie efektywnych rozwiązań w obszarze chorób rzadkich wymaga zintegrowania opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji [rynekzdrowia.pl]

Niepełnosprawnym odbiera się kobiecość

Renata Orłowska

Renata zaczęła jeździć na wózku inwalidzkim w wieku dziewięciu lat. Dziś ma 40 lat. Mówi, że niepełnosprawność odebrała jej wolność, ale nie kobiecość. [onet.pl]

Linkownia

Początek strony