Limit Socjalny

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wynosi 3465,70 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 449).

### Poprzednio, tj. od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. limit wynosił 3404,70 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 203).

Macierzyństwo ekstremalne

GUS opublikował dane wskazujące, że choć przeciętnie sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się, to nie dotyczy to rodzin z osobą niepełnosprawną [klubjagiellonski.pl]

Choroby rzadkie z paszportem

Projekt ustawy o Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich otrzymał numer. Wprowadzenie efektywnych rozwiązań w obszarze chorób rzadkich wymaga zintegrowania opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji [rynekzdrowia.pl]

Dostępność Plus jako marka

Problem dostępności dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych lub chorych, które okresowo lub trwale tracą możliwość normalnego funkcjonowania [pulshr.pl]

Linkownia

Początek strony