Limit dorabiania

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wynosi 3820,60 zł (brutto) – (M.P. 2021 poz. 191).
### Poprzednio, tj. od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. limit wynosił 3618,30 zł (brutto) – (M.P. 2020 poz. 1054).

Było 21 postulatów

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunów rząd PiS obiecywał "w kolejnych latach otaczać szczególną opieką". Wprowadził programy z myślą o tej grupie, lecz wciąż nie spełnił wielu oczekiwań [tvn24.pl]

Za stary na świadczenie

Nie wszystkie osoby na emeryturze mogą liczyć na otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego. Niektóre sądy uznają, że nie pozwala im na to wiek. [gazetaprawna.pl]

DPS-y jak więzienia

Z raportu przygotowanego przez dra Krzysztofa Kurowskiego z Biura RPO wynikało, że regulaminy tworzone w DPS-ach niekiedy przypominają regulaminy więzienne [instytutsprawobywatelskich.pl ]

Linkownia

Opieka długoterminowa

Jest nowa wersja raportu "Opieka długoterminowa w Polsce. Dziś i jutro" pod red. prof. Piotra Błędowskiego na zamówienie Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym [listopad 2020, format PDF].

Ulga na usługi opiekuńcze nie dla wszystkich

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z takiej ulgi mogą skorzystać tylko osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa.

Kod QR strona główna PrawdziwiON

Początek strony