Limit Socjalny

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 3 452,20 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 1127).

### Poprzednio, tj. od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. limit wynosił 3 387,50 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 759)

100PLN

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku wynosi 1830,00 zł - M.P. 2019 poz. 1067 z 13 listopada 2019 roku.

 

ON marzą o rodzinie

„W społeczeństwie funkcjonuje wiele mitów na temat osób niepełnosprawnych, że nie myślą o seksie, nie marzą o rodzinie lub są całkowicie nieporadni życiowo” – mówi ginekolog i seksuolog Monika Łukasiewicz [hellozdrowie.pl]

Zespół Retta - milczące anioły

Dziewczynki dotknięte zespołem Retta zwane są milczącymi aniołami – są piękne, mądre i wrażliwe, jednak nie potrafią komunikować się ze światem [tvn.pl]

Ubezwłasnowolnienie to śmierć cywilna

Każdej matce, która urodzi chore dziecko psycholodzy powtarzają, że powinna pochować zdrowe dziecko i powitać chore. Ubezwłasnowolnienie chorego dziecka to jego śmierć cywilna.

Każdej matce, która urodzi chore dziecko psycholodzy powtarzają, że powinna pochować zdrowe dziecko i powitać chore. Ubezwłasnowolnienie chorego dziecka to jego śmierć cywilna [magazyn-dzielnamatka.org]

Linkownia

Początek strony