Limit Socjalny

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. wynosi 3387,50 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 759).

### Poprzednio, tj. od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. limit wynosił 3465,70 zł (brutto) – (M.P. 2019 poz. 449).

Pielęgniarka i niepełnosprawne dziecko

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym stawia przed pielęgniarką pediatryczną wysokie wymagania zawodowe, etyczne oraz wymaga dojrzałości zawodowej [everethnews.pl]

Niedostępna kolej

Urząd Transportu Kolejowego kolejny raz postanowił zbadać, jak zarządcy dworców i stacji dbają o dostępność dla pasażerów obiektów obsługi podróżnych - nie jest dobrze [rynek-kolejowy.pl]

Nowe zasady wyjazdu do sanatorium

Renata Orłowska

Nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową weszły w życie 19 lipca [tvn24bis.pl]

Linkownia

Początek strony