Poradnik dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z dysfunkcją wzrokuDla rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku w wieku przedszkolnym, którzy przygotowują dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole, powstał specjalny poradnik, który może być przydatny w tym trudnym zadaniu.

 

 

Jak piszą autorzy poradnika, największy wpływ na rozwój dziecka niewidomego w początkowych latach jego życia mają rodzice. Przebieg tego okresu bezpośrednio wpływa na późniejsze sposoby funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i szkolnym. Z tego względu przyjęcie prawidłowej postawy rodzicielskiej staje się kwestią o doniosłym znaczeniu. Teoria i praktyka wychowania podpowiada, że powinna to być postawa, w której rodzice całkowicie akceptują dziecko i jego niepełnosprawność, współdziałają z dzieckiem, dają dziecku rozumną swobodę i uznają prawa dziecka. Zofia Sękowska (1974) stwierdziła, że właśnie taka postawa: „(...) jest najbardziej pożądaną formą postawy rodzicielskiej, umożliwiającą dziecku niewidomemu normalny rozwój. Nie tylko pożądaną, ale bezwarunkowo konieczną.”

 

Ta sama autorka (1998) dodała: „Ważnym czynnikiem rozwoju są też warunki panujące w środowisku rodzinnym i społecznym dziecka. Niewidoma od urodzenia Urszula Burhardt, a także wybitny tyflopsycholog Berthold Löwenfeld twierdzą, że postawa rodziców wobec dziecka niewidomego decyduje o postawie niewidomego wobec siebie, swego ograniczenia i wobec innych ludzi. Dziecko akceptowane w rodzinie akceptuje siebie, afirmuje swoje życie i świat, w którym żyje, potrafi integrować się ze społeczeństwem”.

 

W poradniku jest przedstawionych wiele ćwiczeń, w których wykorzystane są pomoce dydaktyczne, a zwłaszcza urządzenie EDUBRAILLE oraz zestawy arkuszy. Praca z dzieckiem, zgodnie z koncepcją tych ćwiczeń, została podzielona na dwa główne etapy.

 

W pierwszym dziecko jest stopniowo przygotowywane do nauki czytania i pisania brajlem, zaś w drugim uczy się liter alfabetu, wybranych znaków specjalnych, odczytywania wyrazów dotykiem i pisania ich na klawiaturze brajlowskiej. Czas wykonywania poszczególnych ćwiczeń powinien być dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

 

Poradnik można zobaczyć na stronie

http://edubraille.pl/viewpage.php?page_id=2