Od 2 listopada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa rozpoczął przyjmowanie wniosków o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 
 

Początek strony