Limit Socjalny

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wynosi 3236,00 zł (brutto) – (M.P. 2018 poz. 489).

### Poprzednio, tj. od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. limit wynosił 3161,70 zł (brutto) – (M.P. 2018 poz. 213).

Wspaniała Szwecja

flaga SzwecjiW Szwecji niepełnosprawni nie muszą martwić się o dostęp do rehabilitacji, lekarzy czy potrzebnego sprzętu. Państwo wszystko bierze na siebie [tvn24.pl]

Uwięziony w domu

32 letni Daniel z mamąDaniel ma 32 lata jest niesprawny fizycznie, opiekuje się nim tylko mama. Państwo nie jest  w stanie mu pomóc ze względu na jego niepełnosprawność. Może DPS?. Tam są starzy ludzie i przyszłość jest taka, że tam się po prostu umiera – mówi Janina Ochojska [wprost.pl]

Odroczona śmierć

Jeśli słyszę, że pan Kaczyński jest osobą wrażliwą, to chciałbym, by stanął przede mną, nie przed moimi rodzicami, tylko przede mną i powiedział, że jedyne co możemy ci zaoferować, to śmierć odroczona w czasie. [oko.press]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o przyznanie świadczenia rentowego/emerytalnego w miejscu zameldowania wnioskującego a nie faktycznego zamieszkania. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest to niezgodne z prawem. RPO wystąpił 14 marca 2012 do prezesa ZUS o zmianę tej praktyki Zakładu.


Art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ustawa emerytalna) mówi jedynie o miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej przyznaniem świadczenia rentowego czy emerytalnego. W sytuacji, gdy ustawa emerytalna nie zawiera własnej definicji miejsca zamieszkania, uzasadnione wydaje się przyjęcie definicji wynikającej właśnie z art. 25 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

Podkreślenia wymaga, iż przepisy ustawy emerytalnej nie obligują do posiadania zameldowania w celu ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a rolą organów rentowych nie jest badanie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji ludności. Ponadto obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony od dnia 1 stycznia 2014 r., co spowoduje konieczność ponownego określenia zasad ustalania właściwości miejscowej jednostek ZUS.


Należy pamiętać, że wymóg składania wniosków o przyznanie świadczeń w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wynikał z rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń, ale to rozporządzenie zostało zastąpione przez przepisy z 11 października 2011 r., a te również mówią tylko o miejscu zamieszkania a nie zameldowania.


Praktykowane stanowisko ZUS jest bardzo uciążliwe dla ubezpieczonego, bo jeśli ktoś faktycznie mieszka w Szczecinie a zameldowany jest w Przemyślu, to aby złożyć wniosek o rentę czy emeryturę musi jechać do Przemyśla, choć oddział ZUS ma „pod nosem” w Szczecinie. Jedynie w przypadku gdy w grę wchodzi zasiłek chorobowy dla pracowników zameldowanych w innym mieście, nie muszą oni jeździć, bo liczy się adres pracodawcy.


Zachowanie ZUS jest o tyle dziwne, że Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się w kwestii miejsca zamieszkania i zameldowania, tu jednak chodziło przyznanie zasiłku celowego z opieki społecznej w związku z powodzią. W sprawie chodziło to, że do burmistrza Szczucina (woj. małopolskie) trafił wniosek poszkodowanej w wyniku powodzi z 2010 roku o przyznanie jej zasiłku celowego. Burmistrz Szczucina przekazał jednak jej wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (woj. podkarpackie), bo tam wnioskująca była zameldowana. Spór trafił przed oblicze Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten stwierdził w postanowieniu z 16 lutego 2011 roku (sygnatura akt I OW 9/11), że gminą właściwą do rozpoznania tego wniosku jest miasto i gmina Szczucin, bo miejscem zamieszkania wnioskodawczyni jest miejscowość, leżąca w gminie Szczucin. I tam znajduje się centrum życiowe wnioskującej o zasiłek.


KONKLUZJA


Wniosek o przyznanie świadczenia rentowego czy emerytalnego składaj w jednostce terenowej ZUS ze względu na faktyczne miejsce swojego zamieszkania a nie zameldowania.

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Comments  

#1 RE: RPO: Wniosek o rentę do ZUS w miejscu zamieszkania a nie zameldowaniahenio 2012-03-26 11:50
no i co Zus robi co chce z czym chce. Choć prawo jest jasne to Zus i tak widzi to inaczej.

Zawsze
Udupimy
Słabszych

Linkownia

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony