Limit Socjalny

Limit dorabiania do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wynosi 3236,00 zł (brutto) – (M.P. 2018 poz. 489).

### Poprzednio, tj. od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. limit wynosił 3161,70 zł (brutto) – (M.P. 2018 poz. 213).

Wspaniała Szwecja

flaga SzwecjiW Szwecji niepełnosprawni nie muszą martwić się o dostęp do rehabilitacji, lekarzy czy potrzebnego sprzętu. Państwo wszystko bierze na siebie [tvn24.pl]

Uwięziony w domu

32 letni Daniel z mamąDaniel ma 32 lata jest niesprawny fizycznie, opiekuje się nim tylko mama. Państwo nie jest  w stanie mu pomóc ze względu na jego niepełnosprawność. Może DPS?. Tam są starzy ludzie i przyszłość jest taka, że tam się po prostu umiera – mówi Janina Ochojska [wprost.pl]

Odroczona śmierć

Jeśli słyszę, że pan Kaczyński jest osobą wrażliwą, to chciałbym, by stanął przede mną, nie przed moimi rodzicami, tylko przede mną i powiedział, że jedyne co możemy ci zaoferować, to śmierć odroczona w czasie. [oko.press]

ZUS ma prawo żądać zwrotu wyłudzonego świadczenia rentowego za ostatnie 3 lata, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty. Co więcej, ZUS nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo, bo żądanie zwrotu nie ulega przedawnieniu.


Eugeniusz A. 21 stycznia 2009 roku został uznany winnym tego, iż w okresie od 25 stycznia 1995 r. do 21 maja 2003 r. działając z zamiarem uzyskania nienależnej korzyści majątkowej przedłożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddziale w G. dokumentację medyczną zawierającą nieprawdziwe dane co do stanu swojego zdrowia w celu skłonienia lekarza orzecznika do wystawienia poświadczających nieprawdę orzeczeń, uzyskując na tej podstawie nienależne świadczenie rentowe w okresie od 4 lipca 1995 r. do 30 listopada 2005 r. w kwocie 66.795,64 złotych na szkodę organu rentowego. Za czyn ten skazano go na karę jednego roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na dwa lata oraz zobowiązano do częściowego naprawienia szkody przez wpłatę na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty 22.265,21 złotych. Do czasu wydania zaskarżonej decyzji odwołujący się uiścił na poczet odszkodowania sumę 1.050 złotych.


W 2005 roku ZUS zawiesił wypłatę wyłudzonej renty, choć prawomocny wyrok skazujący Eugeniusza A. przed sądem karnym zapadł dopiero w 2009 roku.


Decyzją z dnia 22 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. zobowiązał Eugeniusza A. do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 1 grudnia 2002 r. do 30 listopada 2005 r. w kwocie 24.728,07 złotych wraz z odsetkami za okres od 11 grudnia 2002 r. do 22 grudnia 2009 r. w wysokości 17.346,65 złotych.


Od decyzji ZUS odwołał się rencista-oszust twierdząc, że żądanie zwrotu pieniędzy uległo przedawnieniu. Powołał się przy tym na art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz art. 84 tejże ustawy. Przepisy te wskazują, że ZUS nie może żądać zwrotu niezależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeśli ubezpieczony pobierający rentę/emeryturę zawiadomił organ rentowy o okolicznościach powodujących ustanie prawa do pobierania świadczenia lub wstrzymanie ich wypłaty, mimo że dalej były wypłacane. W pozostałych przypadkach okres ten wynosi 3 lata.


Eugeniusz A. argumentował, że od wypłaty ostatniej renty (w 2005 roku) do momentu żądania zwrotu ostatniego świadczenia minęło ponad 4 lata, zatem żądanie ZUS o zwrot przedawniło się.


Pytanie: Czy trzyletni termin z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia, czy od daty wstrzymania wypłaty świadczenia?.


Po przepychankach prawnych sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego. 7 osobowy skład SN w wydanej uchwale 16 maja 2012 roku stwierdził [*], że 3 letni okres za który ZUS może żądać zwrotu niezależnie pobranych świadczeń na podstawie z art. 138 ust. 4 ustawy o FUS liczy się wstecz od ostatniej wypłaty nienależnie pobranego świadczenia. Co więcej, nie ma instytucji przedawnienia żądania zwrotu niezależnie pobranego świadczenia tak jak ma to miejsce w przypadku niezapłaconych składek, jedynie ZUS może dochodzić ograniczonej kwoty za 12 lub 36 miesięcy wstecz (w przypadku Eugeniusza A jest to okres od 1 grudnia 2002 r. do 30 listopada 2005 r.).


SN dodał, że brak przedawnienia rodzi niepewność obrotu prawnego.


Jak widać przepisy prawa skutecznie bronią złodziei świadczeń rentowych. ZUS co prawda może dochodzić zwrotu w każdym czasie, ale jedynie za ostatnie 3 lata wstecz. Innymi słowy wyłudzoną rentę można pobierać np. 30 lat, a oddaje się jedynie za ostatnie 3 lata – czyli 27 lat pobierania jest gratis. W takich przypadkach, kiedy wyłudzono rentę, ZUS powinien mieć prawo do ściągania należności za cały okres tj. ile ukradłeś tyle oddajesz. Taką praktykę stosuje się np. we Włoszech, gdzie renciści-oszuści nie raz muszą zwracać po 500 tys. euro ukradzionych pieniędzy.


ZUS ma wiele na sumieniu, podejście do przyznawania rent to logika, której nikt nie rozumie. Ale wszyscy muszą jednocześnie pamiętać, że pieniądze w Funduszu Rentowym, to nie prywatne pieniądze ZUS (on ich przecież nie zarobił), ale są to pieniądze uczciwych ludzi, który sumiennie płacą publiczne daniny. Jeśli ktoś kradnie te pieniądze, to okrada nie ZUS, a całe społeczeństwo finansujące system ubezpieczeń społecznych.


[*] Uchwała SN z 16 maja 2012 r., sygn. akt III UZP 1/12


UWAGA! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych na stronie www.nie-pelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych jest całkowicie dozwolone i nie wymaga pisemnej zgody. Wymaga się jedynie podanie źródła w postaci aktywnego linka do niniejszej strony (www.nie-pelnosprawni.pl). Zezwolenie nie obejmuje zdjęć, grafik lub innych symboli.

Tekst udostępnia się w oparciu o postanowienia Creative Commons (CC-BY-NC 3.0)

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Comments  

#2 RE: ZUS: wyłudzona renta bez przedawnienia w ściąganiuzsp awro 2012-05-20 22:23
kradli kradną i będą kraść. Zawsze znajdzie się jeden z drugim co będzie chciał mieć dodatkowe dochody.
Za Zusem nie przepadam jak wiekszość, ale też nie może być tak że jeden kradnie a po dupie dostają wszyscy. Tak właśnie się jednak dzieje i do tych bandytów należy kierować pretensje.
Jesteś chory należy się renta, możesz pracować nie ma renty.
#1 RE: ZUS: wyłudzona renta bez przedawnienia w ściąganiuwrotek 2012-05-19 20:27
i to jest prawda. Wszystko przez tych lewych rencistów. Dlatego własnie Zus tak srube przykrenca, bo kradną i Zus nie może odzyskać tego co wyłudzono.
Potem nie chce dawać rent tym co potrzebujom bo boi się, że znowu ktoś chce wyłudzić.
Ja mam przyznane na stałe, ale dzisiaj to pewnie bym musiał co dwa lata zasuwac do orzecznika. szkoda nawet komentować.
Lewy rencista, rencista oszust czy osoba z niepełnosprawno ścią to przecież synonimy tego złodziejstwa.

Linkownia

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony