Podczas konferencji w Warszawie - Forum III Wieku „Polska Starość” - pod patronatem Pierwszej Damy RP, pojawiły się alarmujące doniesienia, że od 2035 roku co czwarty Polak będzie miał ponad 65 lat. Taka struktura demograficzna to problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu leczenia i opieki.

 

Nie da się ukryć, że polski naród się starzeje i systematycznie kurczy. W związku z takimi zmianami demograficznymi potrzebne są zmiany w systemie opieki a szczególnie opieki nad starszymi i niesamodzielnymi. Co roku na opiekę nad takimi ludzi państwo wydaje rekordową sumę 10 -13 mld zł (z czego 5 mld zł na zasiłki pielęgnacyjne), a sytuacja z roku na rok będzie coraz gorsza.


Według szacunków GUS do roku 2035 r. liczba Polaków mających 65 lat wyniesie 8,5 mln. W tej grupie jest ok. 0,8 mln osób nie mogących się o siebie zatroszczyć, a do roku 2035 zł liczb takich osób wzrośnie do 2,5 mln.


Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Mieczysław Augustyn stwierdził, że w związku z takimi prognozami należy wprowadzić spójny system opieki oraz racjonalizację wydatków. Senator Augustyn wskazał jedną z przyczyn patologii (strona nie-pelnosprawni.pl już dawno temu poruszała ten wątek) polegający na tym, że osoby w wieku 75 lat z automatu otrzymują dodatek pielęgnacyjny, ale raptem 15% z tych osób wymagają opieki, bo są niesamodzielne.


800-1200 zł na opiekę


Senacka komisja ds. rodziny już pracuje nad takim systemem, gdzie osoby niesamodzielne otrzymywałyby „czek na starość”, za który mogłyby kupić usługi opiekuńczo-pielęgniarskie.


W ramach przygotowywanej ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym mają zostać wprowadzone 3 stopnie orzekania o niesamodzielności:


Stopień I – to osoby całkowicie niezdolne do samodzielnego życia i wymagające stałej i całodobowej opieki

Stopień II – to osoby wymagające opieki przez większość dnia

Stopień III – to osoby potrzebujące opieki doraźnie


Wysokość „czeku na starość” byłaby zależna od stopnia niesamodzielności i przy Stopniu I byłoby to 1200 zł, a przy trzecim 800 zł miesięcznie. Wprowadzenie czeków ma również stworzyć rynek usług opiekuńczych, na którym legalną pracę znajdzie 0,2 mln osób, a to z tego względu, że czeku nie będzie można wymienić na gotówkę. Pomysłodawcy oszacowali to na podstawie danych niemieckich, gdzie podobna reforma stworzyła 0,3 mln miejsc pracy.


Senator Augustyn zakłada, że proponowane zmiany wejdą w życie od 2012 roku, jednak pełnia ich implementacja potrwa kilka lat, jak to miało miejsce w Hiszpanii, gdzie reforma opieki długoterminowej zajęła grubo ponad dekadę.


Dyskryminacja FULL wypas


Bardzo dobrze, że są ludzie, którzy dostrzegli taką grupę osób wymagających opieki i patologie państwa z tym związane (np. zasiłek dla zdrowych, tylko dlatego, że osiągnęli wyznaczony wiek). Problem w tym, że proponowane rozwiązania są dyskryminujące osoby, które do swojej niesamodzielności się nie przyczyniły, a będą tak samo traktowane jak osoby skaczące na główkę do wody lub jeżdżące pod wpływem alkoholu w wyniku czego spowodowali wypadek i są niesamodzielne.


Inna kwestia jest taka, że wysokość zasiłku powinna być wyższa i bardziej zróżnicowana. Przecież różnica 400 zł jest niewielka. Za 1200 zł ktoś ma się kimś opiekować całą dobę, myć go, karmić, podczas gdy za 800 zł opiekun osoby zaliczonej do III stopnia niesamodzielności będzie co najwyżej od czasu do czasu wpadł z zakupami? Przecież to jest więcej niż chore.


Jeśli Senator Augustyn chce faktycznie zracjonalizować wydatki na opiekę to niech jego komisja zajmie się weryfikacją wszystkich orzeczeń o niepełnosprawności, weryfikacją rencistów socjalnych, a w krótkim czasie okaże się, że w systemie pojawią się miliardy złotych, które będzie można przeznaczyć na pomoc dla prawdziwych niepełnosprawnych.


UWAGA! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) ogłaszanych na stronie

www.nie-pelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych jest całkowicie dozwolone i nie wymaga pisemnej zgody. Teksty powstały bez wyciągania publicznych pieniędzy i tym samym żerowania na niepełnosprawnych, chorych, ich rodzinach i przyjaciołach!