Człowiek piszący na klawiaturzeDo 31 października 2017 mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo (np. niepełnosprawni, starsi) mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu.
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta w Biurze Zarządu Projektu,
ul.Mateki 50, pok. 209

Warunki uczestnictwa w programie i niezbędne formularze [LINK]

Rok 2017 nie będzie dla niepełnosprawnych żadną rewolucją. W dalszym ciągu nie rozwiązano podstawowych problemów tej grupy społecznej. Jedynymi zmianami na jakie stać państwo polskie to drobne podwyżki różnych świadczeń. Mimo że rok 2017 dopiero się zaczął, a niepełnosprawni już zostali upokorzeni.

 

Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego


Od 1 stycznia 2017 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406 zł netto. Kwota ta po raz pierwszy od tego roku ma być waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.

 

Obecnie płaca minimalna tj. w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto co na rękę daje ok. 1450 zł. Zestawiając ze sobą kwoty minimalnej płacy netto i świadczenia pielęgnacyjnego widać, że są one do siebie zbliżone. Jednym z postulatów środowiska opiekunów było właśnie to, aby kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła przynajmniej tyle ile wynosi płaca minimalna. Ten postulat mniej więcej zrealizowano, co należy uznać za pozytyw.


Niestety jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne wciąż nie zrealizowano najważniejszej zmiany. Kwota świadczenia ma być równa dla wszystkich opiekunów bez względu na to kiedy podstała niepełnosprawność ich podopiecznych – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny z 21 października 2014 sygn. akt K 38/13.


Właśnie o taką zmianę zabiegała partia Prawo i Sprawiedliwość, ale kiedy sama doszła do władzy nie chce zrealizować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Powodem są pieniądze, a w zasadzie ich brak.

 

Opieka to forma pracy, więc przysługuje wcześniejsza emerytura


Opiekunowie osób niepełnosprawnych wreszcie mogą liczyć na jakieś wsparcie po śmierci swojego podopiecznego. Osoby, które miały prawo m.in. do świadczenia pielęgnacyjnego będą mogły ubiegać się – w zależności od swojej sytuacji życiowej – na:

 

- Zasiłek dla bezrobotnych
lub
- świadczenie przedemerytalnego


Resort pracy i polityki społecznej szacuje, że w ciągu najbliższych 10 lat z tej formy pomocy skorzysta ok. 122 tys. byłych opiekunów.

 

Zasiłek okresowy przed wydaniem orzeczenia


Pozytywną zmianą jest są też nowe zasady przyznawania tzw. zasiłku stałego w sytuacji, gdy osoba czeka na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.


Zgodnie z nowymi zasadami osoba czekająca na nowe orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać zasiłek okresowy po spełnieniu np. kryterium dochodowego. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności otrzyma zasiłek (stały)wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

Nowe zasady ubiegania się o zasiłek stały to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygn. SK 19/14).

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne pielęgnacyjne dla obojga rodziców

 

Pozytywną zmianą w 2017 roku jest również możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne przez oboje rodziców, jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.


Do tej pory było tak, że jeśli w rodzinie było np. dwoje niepełnosprawnych dzieci, rodzic mógł ubiegać się tylko o świadczenie na jedno z nich. Było to rozwiązanie krzywdzące i bardzo niesprawiedliwe.
Obecnie jeśli rodzice rezygnują z pracy – lub jej nie podejmują – aby opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, każdy z nich może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.


Powyższa zmiana w kwestii przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 roku, sygn. SK 7/11.

 

 

Program „Za życiem”


Od 1 stycznia 2017 roku zaczęło obowiązywać tzw. kompleksowe wsparcie dla rodzin, które zdecydują się na urodzenie niepełnosprawnego dziecka. Rodzina taka może starać się o jednorazowy zasiłek w kwocie 4 tys. zł i może się ubiegać o te środki w ciągu 12 miesięcy od chwili narodzin dziecka. Co z dziećmi, u których niepełnosprawność ujawni się po owych 12 miesiącach?. A kogo to obchodzi. Ma ładnie wyglądać na początku, jak to niby rząd „chroni” życie poczęte, jakim to niby cywilizowanym krajem jesteśmy, a co będzie dalej o już problem rodziców lub placówek opiekuńczych. Ogólnie rzecz ujmując każdemu rządowi zabrakło nazwijmy to wizji dorosłości niepełnosprawnego, kiedy na świecie zostaje już tylko sam niepełnosprawny, bo np. rodzice już umarli.


W ramach programu „Za życiem” przewidziano inne formy wsparcia jak np. prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, utworzenie ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością czy zapewnienie tzw. opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów.


Od lat opiekunowie zabiegają lub wręcz błagają właśnie o tzw. opiekę wytchnieniową. Jest to forma czasowego wsparcia w sytuacji kiedy opiekun nie może opiekować się niepełnosprawnym bo na przykład miał wypadek, zachorował, chce coś załatwić lub po prostu odpocząć. Opieka wytchnieniowa ma wynosić maksymalnie 120 godzin rocznie... normalnie szał. A jak opiekunowi złamie się noga, która nie zrośnie się w ciągu 120 godzin, to co wtedy?. Aby było śmieszniej z opieki wytchnieniowej skorzystą tylko te rodziny, gdzie dochód na osobę nie przekracza 1200 zł.

 

Całość zadań w programie o w uchwale Rady ministrów nr 160 z z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - link
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1250/1

 

Czy rok 2017 będzie dobry?.

W obecnym roku opiekunów osób niepełnosprawnych czeka trochę nowości, które należy ocenić pozytywnie. Wiele kwestii nie zostało rozwiązanych – i nie wiadomo czy kiedykolwiek będą rozwiązane, ale wszystko skupia się wokół opiekunów dzieci. Wciąż głównym problemem zostaje granica wieku 25 lat. Dziecko niestety dorasta i zmieniają się potrzeby zarówno samego niepełnosprawnego jak i jego opiekuna, a im starsze dziecko tym pomoc gorsza. W najgorszej sytuacji są dorośli niesamodzielni niepełnosprawni, którzy dla państwa jakby w ogóle nie istnieli. Nawet podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego w obecnej kwocie 153 zł do jakiegoś sensownego poziomu przewyższa możliwości każdej ekipy rządowej już od ponad ... dekady.


Mało kto wiele, ale niepełnosprawny mający jakąś rentę (inwalidzką, socjalną) i korzystający z tzw. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, nie może pracować. Nie chodzi o to, że nie może pracować w sensie fizycznym, czy to, że pracy nie ma. Dla takiej osoby dodatkowy dochód to ekonomiczny wyrok śmierci – więcej pieniędzy oznacza pogorszenie się sytuacji materialnej. Sytuacja wręcz absurdalna, zachęca się niepełnosprawnych do pracy, Konstytucja RP gwarantuje wolność podejmowania pracy, ale w przypadku osób korzystających z usług opiekuńczych te zasady nie mają zastosowania, tam liczy się dochód. Im więcej niepełnosprawny ma pieniędzy tym więcej MOPS/GOPS z niego zedrze ... aby opłacić mu opiekę. Pomoc społeczna sprowadza się do roli pośrednika – zabrać niepełnosprawnemu i oddać opiekunce.

 

Pod względem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego czy medycznego rok 2017 może być gorszy od lat poprzednich, bo niby planowane jest zwiększenie dofinansowania (lub inaczej, że niepełnosprawny ma mniej dopłacić ze swojej kieszeni), ale nie idą za tym większe pieniądze. Mimo że 2017 rok ledwo się rozpoczął, a niepełnosprawni już zostali upokorzeni choćby w MOPS w Bielsku-Białej gdzie dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd zależy dużej mierze od ... kolejności złożenia wniosku. Kolejki przed MOPS-em ustawiały się o 2 nad ranem (a nocne były bardzo mroźne), a same wnioski były przyjmowane od 6 rano. Aby było tragicznej, osoba niepełnosprawna korzystająca z usług opiekuńczych raczej nie ma co liczyć na wsparcie, bo opiekunka która przychodzi do podopiecznego do domu, przychodzi o godz. 8 rano.


Dział rehabilitacji społecznej wspomnianego MOPS mieści się przy Placu Opatrzności Bożej 18 – co za ironia, bo z opatrznością i to w dodatku bożą nie ma to nic wspólnego.

 

W każdym roku politycy zapowiadają zmiany, które mają pomóc niepełnosprawnym. A to prezydent wypowiada się o potrzebie pomocy niepełnosprawnym, a to premier obiecuje, minister organizuje konferencje i ogłasza konsultacje społeczne, prezes PFRON pyta się co można zmienić, tylko najważniejsza grupa dziwnym trafem nie może się wypowiedzieć, a prawda jest taka, że aby poprawić los niepełnosprawnych (wszystkich) potrzebne są albo dodatkowe ogromne PIENIĄDZE albo porządna weryfikacja wszystkich niepełnosprawnych i ich orzeczeń, wtedy poprawi się ich los przy tych samym lub mniejszych środkach finansowych, które państwo przeznacza na niepełnosprawnych. Jednak nie ma się co oszukiwać dodatkowych pieniędzy nie będzie a i nikomu nie będzie się chciało nic weryfikować, czyli wszystko zostanie po staremu – gorszemu.

 

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

Ergo Hestia roluje niepełnosprawnąPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony