Człowiek piszący na klawiaturzeDo 31 października 2017 mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo (np. niepełnosprawni, starsi) mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu.
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta w Biurze Zarządu Projektu,
ul.Mateki 50, pok. 209

Warunki uczestnictwa w programie i niezbędne formularze [LINK]

Niepełnosprawny nie odliczy biletów komunikacji miejskiej dla przewodnika, który pomagał mu dojechać do lekarza czy na zabiegi rehabilitacyjne. Tak samo jest, gdy przewodnik pojechał kupić niepełnosprawnemu żywność czy środki czystości.


Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu przejawiającą się w postaci:


*miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych,
*zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
upośledzenia funkcji złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej,
*zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych.


Ww. schorzenia zostały wymienione w orzeczeniu lekarskim z dnia 15 maja 2005 r. oraz w wyciągu z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 25 sierpnia 2008 r. Komisja lekarska w ww. orzeczeniu z dnia 15 maja 2005 r. uznała Wnioskodawcę za całkowicie niezdolnego do pracy trwale z zaznaczeniem o pogarszającym się stanie zdrowia. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 17 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca został uznany za niezdolnego do samodzielnej egzystencji trwale.


Wnioskodawca mieszka tylko z żoną, której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad drugą osobą. Ze względu na schorzenia narządów ruchu (kręgosłup, biodra i nogi) od dnia 22 września 2009 r. posiada ona umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany na stałe z powodu częściowo ograniczonej możliwości do samodzielnej egzystencji.


Wnioskodawca, aby zapewnić sobie minimalnej sprawności organizmu uczęszcza na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne, okresowe badania podstawowej opieki zdrowotnej oraz badania specjalistyczne i okresowe USG, RTG, krwi itp.


W celu dojazdu na zabiegi, badania i do lekarzy Wnioskodawca korzysta z pomocy przewodników, którzy również dokonują zakupów żywności i środków czystości. Wnioskodawca ponosił wydatki w związku z używaniem przez „przewodnika" samochodu w celu dowozu na ww. badania, wizyty i zabiegi oraz w związku z przejazdami taksówkami w kwocie 2.534 zł 80 gr, a w związki z zakupem biletów komunikacji miejskiej dla przewodnika w celu dokonywania zakupów żywności i środków czystości w wysokości 540 zł 80 gr. Opieka przewodnika była wykonywana w zamian za poniesione koszty dojazdów na: konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, na badania lekarskie oraz na zakupy żywności.

 

W pytaniu do izby skarbowej Wnioskodawca pyta czy może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na zakup biletów komunikacji miejskiej osoby, która dokonuje mu zakupów żywności i środków czystości oraz w jaki sposób należy dokumentować te wydatki, tj. czy muszą być wystawiane przez przewoźnika rachunki imienne za każdy dojazd i na każdy dzień, czy należy żądać od lekarza potwierdzenia o odbytej wizycie lekarskiej oraz czy zbierać skasowane bilety komunikacji miejskiej.

 

Przewodnik oprowadza, a nie pomaga?

 

W odpowiedzi Naczelnik Izby Skarbowej wyjaśnia, że aby osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczona do I grupy inwalidztwa mogła skorzystać z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, musi faktycznie korzystać z pomocy przewodnika i ponosić z tego tytułu koszty (wydatki).


Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawodawca nie wyjaśnił w ustawie, jak należy rozumieć słowo „przewodnik", dlatego też wyjaśnienie tego słowa należy wywieść z definicji słownikowej. Zgodnie z definicją zamieszczoną we Współczesnym Słowniku Języka Polskiego PWN, przewodnik, oznacza osobę prowadząca kogoś, wskazująca drogę, oprowadzającą po jakimś terenie. Z powyższej definicji wynika zatem, że przewodnik powinien towarzyszyć osobie niepełnosprawnej, w związku z wykonywaniem przez nią pewnych czynności.


Zatem wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z opłaceniem biletów komunikacji miejskiej osobie która dokonuje dla Niego zakupów żywności i środków czystości nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej. Z wniosku wynika bowiem, że osoba ta nie towarzyszyła Wnioskodawcy przy dokonywaniu tych zakupów lecz sama ich dokonywała.


Do wydatków na przewodnika osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa nie kwalifikują się również wydatki z tytułu opłacenia przez Wnioskodawcę przejazdów „taksówkami" oraz samochodami osobowymi na zabiegi leczniczo rehabilitacyjne, wizyty u lekarzy specjalistów oraz badania lekarskie, gdyż wydatki te faktycznie nie zostały poniesione na opłacenie przewodnika lecz za opłacenie przejazdów środkami transportu należącymi do innych osób w tym „taksówkami".

 

// Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy , interpretacja nr ITPB2/415-1119/11/MM z 19 marca 2012 roku

 

Innymi słowy, zakup biletów komunikacji miejskiej dla osoby, która dokonuje Wnioskodawcy zakupów żywności i środków czystości oraz na przewóz Wnioskodawcy do lekarzy, na badania oraz na rehabilitacje samochodami należącymi do osób trzecich (w tym taksówkami), gdyż jak wyżej wskazano nie są to faktycznie wydatki poniesione na opłacenie przewodników nie można odliczyć w ramach ulgi komunikacyjnej.


W tej interpretacji jak widać, fiskusowi zabrakło wyobraźni, bo potraktował przewodnika niepełnosprawnego jak przewodnika w muzeum, który tylko oprowadza gości, ale faktycznie im nie pomaga. Przewodnik niepełnosprawnego to ktoś więcej, niż osoba z którą chodzi się po mieście za rączkę, to osoba która załatwia niepełnosprawnemu wiele spraw.

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

Ergo Hestia roluje niepełnosprawnąPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony