Rencista, któremu ZUS przyznał rentę z tytułu niezdolności do pracy do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do końca 2012 roku, będzie mógł pobierać świadczenie do czasu osiągnięcia tego odpowiednio wydłużonego. Co więcej, wydłużenie okresu pobiera renty nie będzie związane z uzyskaniem nowego orzeczenia. 


1 stycznia tego roku zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża powszechny wiek emerytalny.

 

Po tej zmianie wiek emerytalny będzie stopniowo wydłużany - dla panów urodzonych po 31 grudnia 1947 r. oraz dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. Dla osób z datą urodzenia w każdym kolejnym kwartale wiek emerytalny będzie wydłużany o miesiąc aż do 67 roku życia.


Opisana zmiana ma ogromne znaczenie dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego do 31 grudnia 2012. Jednym z warunków uzyskania tego świadczenia jest wydanie przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS decyzji stwierdzającej u wnioskodawcy całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Generalnie orzeczenie nie może zostać wydane na okres dłuższy nić 5 lat ... ale?.


Jednak nowe przepisy w art. 13 ust. 3a przewidują wyjątek dla świadczeniobiorców pobierających przez min. 5 ostatnich lat poprzedzających dzień badania lekarskiego. Jeśli te osoby miały uprawnienie do renty z tytułu niezdolności do pracy i do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego brakuje im mniej niż 5 lat, to jeżeli złożą wniosek o przyznanie renty na dalszy okres, a są przesłanki medyczne do ponownego orzeczenia niezdolności do pracy, w takim przypadku ZUS przyznaje rentę do dnia osiągnięcia odpowiedniego wieku – do końca 2012 roku było to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.


Od 1 stycznia 2013 r., w związku ze stopniowym wydłużaniem wieku emerytalnego, jeśli zajdą przesłanki do orzeczenia niezdolności do pracy w trybie art. 13 ust. 3a ustawy emerytalnej, ZUS będzie orzekał ją do czasu ukończenia odpowiednio podwyższonego wieku emerytalnego (zróżnicowanego w zależności od daty urodzenia wnioskodawcy), a następnie z urzędu przyzna po rencie emeryturę.


ZUS pisemnie powiadomi wszystkich rencistów, których dotyczą zmiany oraz przyśle nową legitymację.

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony