10 sierpnia 2017 przed sądem rejonowym Warszawa Śródmieście odbyła się sprawa ugodowa między opiekunami dorosłych niepełnosprawnych a Skarbem Państwa. Ugody jednak nie zawarto.


Sprawa dotyczy pozbawienia części opiekunów osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do świadczenia (obecnie wynosi 1406 zł) utracili ci opiekunowie, których podopieczni stali się niepełnosprawni po osiągnięciu dorosłości. W zamian za świadczenie pielęgnacyjne opiekunowie dostali specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł, ale prawo do tego świadczenia uzależniono od kryterium dochodowego.

 

Resort pracy zakpił sobie z opiekunów

Takie zróżnicowanie świadczeń zakwestionował Trybunał Konstytucyjny 21 października 2014 roku. Jednak przedstawiciele resortu pracy i polityki społecznej uważają, że roszczenie opiekunów dotyczy innego wyroku TK, a mianowicie  wyroku z 5 grudnia 2013 roku.

 

Resort pracy po pierwsze uważa, że wyrok TK z grudnia 2013 roku został w całości wykonany poprzez wydanie ustawy z 14 kwietnia 2014 roku i w związku z tym nie zachodzą przesłanki do dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Ponadto roszczenia są przedawnione, ponieważ wnioskodawcy opierają się o wyrok TK z 2013 roku i od tego czasu mięło już trzy lata.

 

Po drugie resort pracy nie jest właściwym podmiotem w kwestii dochodzenia roszczeń, bo nie uchwala żadnych ustaw. Podmiotem właściwym byłby Sejm.

 

Nie o ten wyrok TK chodzi opiekunom

Mecenas reprezentujący opiekunów dorosłych niepełnosprawnych wskazał, że opiekunowie wywodzą swoje roszczenia nie z wyroku TK z 2013 roku, ale z wyroku TK z 2014 roku, a ten wyrok nie został do dziś wykonany.

 

Niektórzy opiekunowie mają roszczenia z tego tytułu wynoszące ponad 50 tys. zł. Gminy dobrze zdają sobie z tego sprawę, bo w ich budżetach przewidziano na odszkodowania stosowne sumy.

 

Adwokat opiekunów zaznaczył, że opiekunowie są zmuszeni wytoczyć powództwo w trybie spornym, choć wciąż istnieje miejsce na dialog i zawarcie porozumienia.

 

Co dalej mogą zrobić opiekunowie:

- próbować załatwić sprawę polubownie (obecnie nie wyszło, ale może ktoś w ministerstwie jednak zmądrzeje),

 

- skierować sprawę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jednak ta może się ciągnąć latami 8-10 lat, a i tak zasądzone odszkodowanie nie wyrówna strat,

 

- indywidualnie występować do sądów administracyjnych o przywrócenie wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego. Sprawy trwają ok. 2 lat i istnieje ogromna szansa na wygranie - sądy administracyjne stają po stronie opiekunów. Niestety nie każdy opiekun ma czas, siły i środki na walkę sądową.

 

- wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa. Taki pozew może jednak zostać szybko odrzucony. Jak było widać resort pracy umie manipulować faktami i powoływać się na inne wyroki TK, niż te które interesują opiekunów. (Świadczenia pielęgnacyjne – złóż pozew zbiorowy, nie-pelnosprawni.pl z 5 lipca 2017)

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony