Człowiek piszący na klawiaturzeDo 31 października 2017 mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo (np. niepełnosprawni, starsi) mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu.
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta w Biurze Zarządu Projektu,
ul.Mateki 50, pok. 209

Warunki uczestnictwa w programie i niezbędne formularze [LINK]

5 grudnia 2013 Trybunał Konstytucyjny zajmie się świadczeniami pielęgnacyjnymi5 grudnia 2013 Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548.) z art. 2 Konstytucji RP (sygn. K 27/13).

 

 

Sprawa dotyczy osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed końcem 2012 roku, ale po 30 czerwca musiały składać powtórny wniosek o przyznanie pomocy na na nowych i znacznie gorszych warunkach.

 

24 czerwca 2013 Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału o stwierdzenie niekonstytucyjności wspomnianych przepisów. Zdaniem RPO, opiekunowie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabyli na podstawie ostatecznych bezterminowych decyzji administracyjnych, a po zmianie część z nich nie miała szans na nabycie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że zostały złamane zasady praw nabytych i zaufanie obywateli do państwa.

 

Również Komisja Ustawodawcza do wniosku RPO stwierdziła, że zmiana przepisów jest niezgodna z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzonymi z art. 2 Konstytucji. Z kolei marszałek Sejmu Ewa Kopacz zwróciła się do TK o odroczenie terminu utraty mocy wspomnianych przepisów, gdyby Trybunał uznał je za niekonstytucyjne. Odroczenie jest podyktowane interesem budżetu państwa, bowiem gdyby TK przychylił się do wniosku RPO oznaczałoby to nieprzewidziane wydatki w budżecie centralnym - opiekunowie mieliby prawo żądać wypłaty zaległych świadczeń, które stracili.

 

Co zrobi Trybunał?

 

Wynik sprawy przed TK wcale nie jest taki oczywisty. Z jednej strony doszło do złamania umowy między państwem a obywatelem, ale z drugiej strony świadczenia pielęgnacyjne to wydatki stricte socjalne a nie ubezpieczeniowe i państwo ma większą swobodę w podejmowaniu decyzji o finansowaniu tych pierwszych. Ponadto Trybunał musi się kierować nie tylko tzw. sprawiedliwością, ale w swoich wyrokach musi brać pod uwagę stan finansów publicznych, a te jak wiadomo są w złym stanie.

 

Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że TK uzna kwestionowane przepisy za niezgodne z Konstytucją RP. RPO przypomniał we wniosku do TK (przywołując dwa orzeczenia Trybunału jedno z dnia 18 lipca 2008 sygn. P 27/07 oraz drugie z 22 lipca 2008 sygn. P 41/07), że Trybunał raz już uznał, iż celem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest materialne wsparcie osób, które nie zarobkują z powodu opieki nad niepełnosprawnym, jeśli osoba niepełnosprawna wymaga osobistej i bezpośredniej pielęgnacji polegającej na systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym. Sprawujący opiekę lub niosący długotrwałą pomoc niepełnosprawnemu właśnie przez niepełnosprawność tej osoby jest zmuszony do rezygnacji z pracy zarobkowej, mimo zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia. Osobą uprawnioną do świadczenia jest bezrobotny z własnego wyboru.

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

Ergo Hestia roluje niepełnosprawnąPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony