Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie strony (FAQ).

 

 

Portal nie-pelnosprawni.pl (Prawdziwi Niepełnosprawni) to największy, najbardziej popularny niezależny i niekomercyjny serwis informacyjny w Polsce poruszający tematykę niepełnosprawności.

 

Strona - jest oparta na bezpłatnym systemie zarządzania treścią (CMS). Strona powinna funkcjonować bez problemów na wszystkich przeglądarkach internetowych (FireFox 2.x, 3.x, Opera 9.x/10.x, IE 6/7/8/9, Google Chrome).

 

Uwaga: jeśli używasz dużego monitora 19' i pod Operą strona się "rozsypuje", to wykonaj następujące czynności. W przeglądarce Opera Narzędzia>Preferencje>Wygląd stron WWW> odznacz (wyłącz) opcję "dopasuj do szerokości strony".


 

KOMENTARZE - zasady pisania opinii

Każdy odwiedzający ma prawo napisać komentarz, jeśli istnieje taka możliwość. Za wszystkie treści zamieszczone w komentarzu odpowiada piszący. Jeśli uważasz, że czyjść post jest obraźliwy, wzywa do łamania powszechnie obowiązującego prawa należy zgłosić ten fakt korzystająć z formularza kontaktowego.

Prawo do wyrażania własnych opinii i krytyki gwarantuje Tobie art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pamiętaj jednak, że żadne przepisy NIE GWARATUJĄ Tobie prawa do obrażania, wyzywania czy oskarżania jakiejkolwiek instytucji czy osoby.


W komentarzu nie wolno umieszczać wypowiedzi, które:

* zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

* propagują pedofilię ( art. 191a, art 200a i 200b kodeksu karnego);
* propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
* propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
* obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
* obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
* zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
* przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

* inne wyżej nie wymienione.

 

Za treści komentarzy odwiedzających stronę nie-pelnosprawni.pl, właściciel domeny NIE PONOSI odpowiedzialności prawnej.


Za treść komentarzy, właściciel strony PONOSI odpowiedzialność prawną, jeśli powziął informację (tu głównie ze zgłoszenia na skrzynkę e-mail z formularza kontaktowego), że dany komentarz łamie prawo, a mimo to nie podjął żadnych środków w celu usunięcia danego postu.


TREŚCI

Treści znajdujące się na stronie są przedstawieniem włanych poglądów autora/autorów. Cała strona nie ma charakteru informacyjnego i nie może być w ten sposób odbierana. Nikt nie gwarantuje przydatności tesktów znajdujących się na witrynie ani, że zawiera informacje zgodne ze stanem faktycznym. Strona nie ma charakteru komercyjnego.