Logo ZUS

Poradnik ZUS 2020

Ukazał się najnowszy poradnik ZUS dla niepełnosprawnych. Znajdziemy w nim m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, uprawnienia pracownicze, a także informacje o dofinansowaniach z PFRON.

Link do poradnika [PDF]

 

Prawie pół miliona osób niesamodzielnych otrzymuje 500 plus. Choć odwołane są badania orzeczników ZUS, wnioski są rozpatrywane, a decyzje wydawane.

Początek strony