Kiedy wezwana osoba nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać ją w miejscu jej pobytu – przypomniał sąd.