Siedziby rad jednostek pomocniczych (tzw. rad dzielnic) znajdują się w przeróżnych obiektach. Jednak część z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to w szczególności siedzib rad we wschodnich dzielnicach Katowic. Radny miejski Dawid Durał chce interwencji władz w tej sprawie.