Ruszyła dodatkowa możliwość skorzystania z usługi asystenta osobistego. Dzięki uzyskaniu przez Miasto Lublin środków z Funduszu Solidarnościowego z tej formy pomocy skorzysta więcej osób. Wsparcie jest bezpłatne i oferowane osobom z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Lublinie.