Absolwenci Politechniki Białostockiej opracowali wózek inwalidzki z funkcją pionizacji. Twórcy projektu otrzymali nagrodę specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP. Wynalazek został też wyróżniony podczas IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.