NFZ ma pierwsze statystyki. Tylko na Lubelszczyźnie od 1 lipca do końca 2018 roku 1600 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lubelski oddział Funduszu zrefundował ponad 6 tys. wyrobów medycznych.