W Europie występuje u 1 osoby na 150, w Stanach Zjednoczonych to 1 osoba na 68. Czterokrotnie częściej diagnozowany u chłopców niż u dziewczynek. Nie znamy jak dotąd źródła tego zaburzenia, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić badań genetycznych.