Parlament, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, pracuje nad nowelizacją prawa oświatowego w kontekście regulacji dotyczących dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły. TK stwierdził bowiem, że obecne przepisy prowadzą do sytuacji, w której w różnych gminach wydatki na ten cel bardzo się od siebie różnią i należy je uszczegółowić.