O dostosowanie okolic Alei Solidarności w kierunku Odrodzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale i matek z dziećmi wnioskował radny Bartłomiej Jóźwiak.