Mikołaj samodzielnie nie potrafi wykonać nawet podstawowych czynności. Kiedy skończył 16 lat komisja ds. orzecznictwa obniżyła stopień jego niepełnosprawności. Rodzina straciła niezbędne do życia pieniądze. To jeden z przykładów, który pokazuje, jak w praktyce wygląda pomoc rodzicom z niepełnosprawnymi dziećmi.