Od stycznia osoby pobierające niskie emerytury EWK będą mogły otrzymać świadczenie podwyższające ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek — wnioski złożone do 28 lutego będą rozpatrzone do 31 marca.