Organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie "Do Celu" oraz miasto Radom pomagają opiekunom i rodzicom dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tej sprawie w bursie szkolnej przy ulicy Kościuszki w Radomiu odbyła się konferencja prasowa.