Minister Inwestycji Rozwoju Jerzy Kwieciński

Dostępność plus - zgłoś swoje propozycje zmian

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna prace nad koncepcją ustawy o dostępności (Dostępność plus). Celem programu jest zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i infrastruktury dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, czy kobiet w ciąży. Swoje propozycje, uwagi itd. można nadsyłać do 5 lipca 2018 w dowolnej formie - e-mail, audio, video na adres dostepnosc.plus@miir.gov.pl

 

Pierwszy w Polsce „bezstresowy” dentobus, uruchomiony z myślą o osobach niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, przyjedzie 10 czerwca w niedzielę na Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych do Katowic. Niestety planów na dalszą pracę w naszym kraju na razie nie ma.

 

 
 

Początek strony