Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową formułą wsparcia ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny, w którym ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji – poinformował resort.