Radni podnieśli rękę za likwidacją szkoły dla dzieci niesłyszących, bo nie ma kasy w budżecie miasta... jednocześnie ci sami radni podwyższyli sobie diety o 100%.