Jak wykorzystać systemy informatyczne w usprawnieniu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi? – nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie zastanowią się przedstawiciele magistratu i Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier.