- Szukamy rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na problem. Częściowym mogłoby być zmniejszenie wkładów własnych do programów rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków PFRON.