Niepełnosprawnoścć - to ograniczenie albo całkowity brak zdolności do wykonywania pewnych czynności w sposób, który jest ogólnie uznawany za normalny - mówi definicja WHO. Ograniczenia te wynikają z uszkodzenia albo pewnego upośledzenia niektórych funkcji organizmu. Jak definiuje się niepełnosprawność? Jakie prawa przysługują osobom z ograniczoną sprawnością?