500 zł miesięcznie przez trzy miesiące dla osoby niepełnosprawnej, która nie może w związku z koronawirusem korzystać z warsztatów terapii zajęciowej, a także środki dla samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie. Maksymalna wysokość refundacji udzielonej jednemu powiatowi to aż to 100 tys. złotych.