Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi, wymagającymi stałej opieki. Osoby pobierające emerytury EWK - czyli wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyrównawczego - o ile ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.