Pozostawienie świadczenia pielęgnacyjnego w dotychczasowej formie dla opiekunów osób niepełnosprawnych z tzw. „grupy zero” nie mających możliwości „dorobienia” i system „świadczeń kompensacyjnych” dla pozostałych opiekunów, chcących pracować i równocześnie pobierać świadczenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. O takim modelu rozmawiamy z mamą dziecka niepełnosprawnego, niezdolnego do samodzielnej egzystencji, leżącego