Jak projektować przestrzeń placówek edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, by swobodnie mogły z nich korzystać także osoby z ograniczeniami mobilności i percepcji, w tym osoby niepełnosprawne? Jak organizować w nich pracę i z jakich narzędzi czy pomocy dydaktycznych korzystać? Między innymi tego dowiedzą się studenci Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.