Nie przez uchwalenie nowego prawa, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego - tak może zostać zaostrzone prawo aborcyjne w Polsce. W październiku na wokandę TK trafi wniosek o zbadanie konstytucyjności przesłanki, nazywanej eugeniczną.