Przez zastosowanie skali odnoszącej się do niepełnosprawności fizycznej osoby z autyzmem i ich opiekunowie nie kwalifikują się do części świadczeń.