Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, który wprowadza przepis określający kryteria ustalania kosztów przejazdu uprawnionego dziecka z niepełnosprawnościami do przedszkola lub szkoły w przypadku gdy ten organizują jego rodzice lub opiekunowie we własnym zakresie.