Ofiary wypadków mogą ubiegać się o refundację z polisy OC sprawcy nowatorskich metod leczenia czy ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.