,,To my, matki niepełnosprawnych dzieci, później dorosłych „wiecznych dzieci”, przykutych do łóżek, wózków, od lat prowadzimy takie życie, z jakim przyszło się teraz zmierzyć naszemu społeczeństwu".