Sopoccy urzędnicy wypłacali świadczenia pielęgnacyjne opiekunom dorosłych niepełnosprawnych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale niezgodnie z obowiązującą ustawą. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich domagał się od władz Sopotu zwrotu do budżetu państwa części środków za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne - w sumie ponad 846 tysięcy złotych. Teraz minister finansów uchylił decyzję wojewody.