Niepełnosprawność dotyka wszystkich grup pracowników, wśród nich także sędziów. W praktyce powstają jednak wątpliwości z określeniem czasu pracy sędziów będących osobami niepełnosprawnymi.