Wsparcie opiekuńcze, opieka wytchnieniowa oraz przekazanie osobom niepełnosprawnym psów asystujących - to założenia projektu, który będzie realizowany w Bydgoszczy. Właśnie trwa procedura wyłonienia realizatora programu. W lutym 2020 ruszy rekrutacja, w której będą mogły wziąć udział zarówno osoby niesamodzielne, jak i ich opiekunowie.