Poczta Polska podsumowała drugą edycję programu „Praca – Integracja”, realizowaną w II kwartale 2021 r. przez Fundację Aktywizacja przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w strukturach Spółki zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku i obecnie wynosi 2,4% wszystkich pracowników. Łącznie, w ramach pierwszej i drugiej edycji „Praca – Integracja”, w Poczcie Polskiej zatrudniono prawie 650 osób z orzeczeniem niepełnosprawności.