Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do skierowania do środowiskowego domu samopomocy także wtedy, gdy wcześniej odmówiono takiego skierowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Chodzi o sprawę ubezwłasnowolnionego i niepełnosprawnego mężczyzny, którego opiekun prawny chciał skierować do takiego ośrodka. W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich.