Zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku - to główny cel projektu nowelizacji, który we wtorek (28 maja) przyjął rząd.