Naczelna Rada Lekarska (NRL) zgłosiła uwagi do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Reformy systemu orzekania o niepełnosprawności nie uzgadniano ze środowiskiem lekarskim.