Członkowie Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych (MSOON) są zaniepokojeni opublikowanym rozporządzeniem MZ dotyczącego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Obawiają się, że choć zmiany miały być ułatwieniem dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych czy niesamodzielnych oraz ich rodzin, to w rzeczywistości zmierzają w odwrotnym kierunku.