Wprowadziliśmy szereg działań, by zapewnić ciągłość działania domów pomocy społecznej i placówek opieki całodobowej, m.in. skierowaliśmy środki finansowe na wsparcie mieszkańców oraz utworzyliśmy regulacje związane z organizacją pracy – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.